BENZIOGPT WEBINAR

สัมมนาฟรี! เพิ่มยอดขายประกันด้วย ChatGPT ชุดคำสั่งภาษาไทย 99%

วันอังคารที่ 2 เมษายน | เวลา 10.00-12.00 น.

สัมมนานี้เหมาะกับ:

  • เพิ่งเริ่มเป็นตัวแทนประกันชีวิตใหม่ หรือ คนที่มีประสบการณ์ ต้องการเครื่องมือช่วยปิดการขาย
  • ผู้ที่สนใจใช้เครื่องมือ AI ในการเซฟเวลาการทำงานสำหรับเรื่องประกัน
คลิก! ลงทะเบียน

พบกับวิทยากร

รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อ.Benz)
ผู้เชี่ยวชาญใช้ ChatGPT ด้านธุรกิจ

ให้ความรู้ ChatGPT ให้กับคนไทยมาแล้ว 5,000+ คน ทั่วประเทศไทย สร้างผลลัพธ์เซฟเวลาทำงาน 300% ให้กับผู้เข้าร่วม หลังเรียนจบมากกว่า 1,000+ คน

Feedback จากคนที่เข้าร่วม

"เป็นสัมมนาที่เปลี่ยนชีวิตการทำงานตัวแทนประกันของผม ทำให้การสร้าง Content นำเสนอ และรู้ใจลูกค้า ปิดการขายได้เร็วขึ้น ขอบคุณอาจารย์ Benz ครับ"

- ปกป้อง เลิศจิรรุ่งเรือง (ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตคุณวุฒิ MDRT Allianz Ayudhya)

สิ่งที่คุณจะได้จากสัมมนานี้

สร้าง Profile ประวัติตัวแทนแบบมืออาชีพ

มีปัญหาเรื่องเขียนประวัติอาชีพ? ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อีกต่อไป ChatGPT ช่วยคุณเขียนได้ภายใน 1 นาที!

ทำ Content แผนประกันชีวิตใน 1 นาที

คิดไม่ออก? ว่าจะโปรโมท แผนประกันชีวิตใน Social Media อย่างไร ให้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยคิด Content ให้คุณใน 1 นาที!!

รู้ใจลูกค้าที่จะซื้อประกันด้วย ChatGPT

จากนี้ทุกแผนประกันชีวิตของคุณ เราจะให้ ChatGPT สามารถรู้ใจลูกค้าได้ล่วงหน้าก่อน! และปิดการขายได้เร็วขึ้น!!!

เรียนรู้ผ่านออนไลน์
( Live สด! ฟังได้ทั่วประเทศไทย)

*ตารางวันสัมมนา*

วันอังคารที่ 2 เมษายน |
เวลา 10.00-12.00 น.

## อย่ารอช้า! เรียนรู้ ChatGPT AI นี้ ให้เป็นผู้ช่วยขาย ประกันชีวิต ให้คุณ ตอนนี้เลย ##